Leaders Leagues

Tuinbouwondernemers uit de hele wereld staan veelal voor dezelfde uitdagingen. Onder het mom van ‘samen sta je sterker’ heeft Jungle Talks het initiatief genomen om topproducenten van alle continenten bijeen te brengen in exclusieve en inspirerende studieclubs. Doel van deze studieclubs is enerzijds om de tuinbouwsector sexy te maken. Deelnemers aan de studieclubs nemen hun verantwoordelijkheid en fungeren als voorlopers in de business. Andere doelen zijn het gezamenlijk opzetten van projecten, het delen van kennis en informatie binnen een productgroep en het delen van kennis en informatie met interessante externe partijen, zoals studenten of branchevreemde ondernemers.

De agenda van de studieclubs wordt grotendeels door de ondernemers zelf bepaald, maar focust altijd op macro-thema’s. Zo zal de insteek van de verschillende studieclubs op details verschillen, maar de insteek blijft vooral om elkaar te inspireren en te informeren, maar ook om inspiratie op te zoeken buiten de bekende paden. Dat kan door middel van digitale contactmomenten, maar ook door minimaal één keer per jaar fysiek samen te komen en zowel bedrijven binnen als buiten de sector te bezoeken.

Op dit moment is reeds een internationale studieclub Phalaenopsis actief, bestaande uit elf ondernemers die de verschillende werelddelen vertegenwoordigen. Daarnaast is een internationale studieclub Snijbloemen in oprichting en vinden ook in de groenteteelt gesprekken plaats met ondernemers. Alle deelnemers aan de studieclubs zijn per definitie future proof en staan bekend als trendsetters binnen hun productgroep. De grootte van de bedrijven vormt geen uitgangspunt voor deelname. Bedrijven vaardigen een vaste vertegenwoordiger af op directieniveau om hun deelname aan de studieclub vorm te geven.

Jungle Talks is initiatiefnemer van de internationale studieclubs en fungeert als verbindende schakel tussen de deelnemers. Daarnaast zal Jungle Talks ontmoetingen tussen de deelnemers organiseren en contactmomenten tussen hen faciliteren.


Meer weten? Neem dan contact met ons op.

@jungle_talks
Busy with last preps for Mastercourse Med Cannabis. Our international participants will start an intensive program… https://t.co/SQs8YDcFPe
In case you're thinking of joining our upcoming Mastercourse; check out this story! https://t.co/l2bGUjwuiB https://t.co/m0O6VwdKIN
https://t.co/yGquEhAZbq if you want to join our informative webinars on March 6, you still can!… https://t.co/m85vfnEKzX
Just a quick reminder.... https://t.co/yLu3sxM8Qm
Proud to present our newest video on our Pro Manager Mastercourses! Thanks to our dedicated partners & supporters f… https://t.co/bBkNSa4Q8N